Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Toplum içinde yaygın olarak görülen beyin hastalıklarında başarıya en yakın tam donanımlı bir merkez, ekip yaklaşımı ve multidisipliner tedavi anlayışı çok önemlidir. Beyin ve Sinir Cerrahisi her geçen gün tıp teknolojisindeki akılcı yenilikler ile hızla gelişmekte ve buna paralel olarak erken teşhis ve tedavide daha başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

 

Bel ve Boyun Fıtıkları: Omurlar arasında yer alan pulposunun arka yana doğru fıtıklaşması sonucu boyun fıtığında; sırt, omuz, kol, boyun ağrısı ve uyuşma, bel fıtığında ise bel ağrısı, bacak ağrısı, bacakta uyuşma ve incelme şikayetleri olur. Şikayetler sonrasında tanı konur ve cerrahi işlem gerçekleştirilir. Dünyada bel ve boyun fıtığının cerrahi tedavisinde en geçerli yöntem mikro cerrahidir.

El Bileği ve Dirsekteki Sinir Sıkışmaları: Teşhis ve tanı gerçekleştirildikten sonra Karpal tünel ve Kubital tünel sendromu tekniği kullanılabilir.

Omurga Hastalıkları (Bel Kaymaları): Bel, sırt ve boyun fıtığı, romatizmal hastalıklara bağlı omurga deformiteleri, kifoz (kamburluk), skolyoz (omurganın yana eğriliği), omurga deformiteleri, belde kireçlenme ve spinal stenoz denen kanal darlığı, bel kayması, omurilik içi ve dışı yüzey tümörleri, travmalar omurilik ve omurga hastalıkları arasında en yaygın olanlarıdır.

Beyin Damar Hastalıkları: Serebrovasküler hastalıklar beyni besleyen damarların tıkanması veya kanaması ile ortaya çıkan, hasar gören beyin bölgesi ile ilgili belirtiler veren bir hastalık grubudur.

Beyin Damar Tıkanıklığı: Beyne giden kan akımının, beyin damarları tıkanıklığına bağlı olarak ani bir şekilde durmasıyla oluşur. İnme ya da felç olarak da nitelendirilir ve acil tedavi gerekmektedir. Tıkanan damarın endovasküler yöntemlerle açılması, mikrocerrahi ile yeniden beyin kanlanmasının sağlanması ya da sıkışan beyin dokusunun rahatlatılması sağlanabilmektedir.

Beyin Damarı Anevrizmaları: Beyin damarlarında baloncuk şeklinde ortaya çıkan, kanama ile ani kötüleşme ve hayati kayıplara sebep olabilen beyin damar hastalığıdır.

Arterio-Venöz Malformasyon: Atar ve toplardamarların beyinde bir yumak şeklinde izlendiği, kanamaya eğilimli bir damar hastalığıdır.

Karotis Stenozu: Şah damarının boyun veya beyin içerisindeki kısımlarının daralması ve tıkanmasıdır. Pıhtı oluşumu ile inme (felç) ortaya çıkar ve tedavinin saatler içerisinde yapılması gerekir.

Beyin Tümörü: Beyindeki normal hücrelerin anormal bir şekilde büyümesiyle kötü huylu ve iyi huylu olarak kitleleşen organizmalar “beyin tümörleri” olarak adlandırılırlar.Beyin baskı altında normal yapısını kaybederek fonksiyonlarını gerçekleştiremez ve aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar;

  • Şiddetli kusmalar
  • Baş ağrısı
  • Vücudun bazı bölgelerinde gerçekleşen kısmi felç durumlar
  • Epilepsiye benzer bayılmalar
  • Kişilik bozuklukları
  • Bazı fiziksel yeteneklerin kaybı
UZMANLARIMIZA SORUN