Dahiliye

Medistanbul Hastanesi İç Hastalıkları bölümlerinde genel iç hastalıklarının yanında hematoloji, onkoloji, nefroloji, endokrinoloji, kardiyoloji, romatoloji ve gastroenteroloji dallarında hizmet verilmektedir. Hastanelerimizde yatan hastaların tedavilerini, konsültasyonlarını, ameliyat öncesi hazırlıklarını ve gerekli girişimlerini İç Hastalıkları bölümümüz gerçekleştirmektedir.

 

İç Hastalıkları Bölümü Tanı Tedavi Hizmetleri

Medistanbul Hastanesi İç Hastalıkları bölümlerinde, şu alt dallarda tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir:

 

Gastroenteroloji

Gastroenteroloji; sindirim sistemi (mide, bağırsak), karaciğer, safra yolları ve pankreas hastalıklarıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Gastroenteroloji birimi çeşitli sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenir. Gastroenteroloji bölümünde; hepatologlar tarafından sirozun komplikasyonları dahil olmak üzere karaciğer hastalıklarında tedaviler uygulanmaktadır.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları bölümlerimiz; endokrin sistem fizyolojisi ve tiroid hastalıkları, diyabet, obezite, lipidler, osteoporoz, böbrek üstü bezi hastalıkları, üreme endokrinolojisi, hipofiz hastalıkları ve hormonal otoimmün hastalıklar ile ilgilenmektedir. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklarında klinik hizmet vermektedir.

Hematoloji

Hemoglobinopatilerde tanı, tedavi ve genetik danışmanlık, lenfoma, lösemiler ve koagülasyon bozukluklarının tanı ve tedavi alanlarında hizmet vermektedir. Hematoloji bölümü, Medistanbul Hastanesi Genetik Departmanı ile işbirliği yaparak majör bir hemoglobinopati tarama merkezi ve hematolojik maligniteler için kemoterapi ve hücre tedavisi uygulayan bir merkez olarak gelişmeyi planlamaktadır.

Nefroloji

Nefroloji bölümlerimizde böbrek rahatsızlıkları olan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Birimimizde nefroloji konsültasyonları ve hipertansiyon kliniği yer almaktadır. Servislerde, böbrek hastalıklarının tanı ve tedavisi, hipertansiyon, preeklampsi hastalarının müdahaleleri ve böbrek biyopsileri yapılmaktadır. Gerekli görüldüğü durumlarda hemodiyaliz ve CVVH (continuous venovenous hemofiltration) terapileri uygulanmaktadır.

Romatoloji

Romatoid artrit, ankilozan spondilit, sistemik lupus eritematozus gibi iltihaplı romatizma hastalıklarının yanında, ağrılı yumuşak doku romatizmaları, halk arasında kireçlenme diye bilinen osteoartrit ve benzeri hastalıklarının da teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. Hastalıkların tedavisinde gerekli görüldüğü takdirde ortopedi, nöroloji ve ağrı polikliniği gibi dallardan destek alınmaktadır.

Tıbbi Onkoloji

Medistanbul Hastanesi bünyesindeki Tıbbi Onkoloji bölümleri; kanserden korunma, kanser taraması, erken tanı ve tedavi hizmetlerini kapsamaktadır.

Tanı ve Tedavi Alanları

Medistanbul Hastanesi İç Hastalıkları Bölümünde, aşağıdaki alt dallarda tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

 •  Üst ve Alt Solunum Yolu Hastalıkları
 •  Enfeksiyon Hastalıkları
 •  Hipertansiyon
 •  Diyabet
 •  Tiroid Hastalıkları
 •  Kolesterol
 •  Akciğer Hastalıkları
 •  Böbrek Hastalıkları
 •  Kansızlık ve Kan Hastalıkları
 •  Romatizmal Hastalıklar
 •  Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları
 •  Sindirim Sistemi Hastalıkları
UZMANLARIMIZA SORUN