Değerlerimiz

Değerlerimiz

Medistanbul Hastanesi olarak değerlerimizde önceliğimiz hasta memnuniyetini maksimum düzeyde sağlamaktır. Bu değerlerimizi oluştururken sağlık hizmetinde kaliteyi bütüncül bir yaklaşımla yöneterek her an en iyi sağlık hizmetini sunmayı amaç edindik.  

 • İnsana Saygı
 • Bilimsel Yaklaşım, Profesyonel Çözüm
 • Tıbbi Etiğe Bağlılık
 • Etkin ve Etkili Hizmet
 • Modern Teknolojiler
 • Çözüm Odaklı Yaklaşım
 • Hasta ve Çalışan Memnuniyeti
 • Değişim ve Gelişime Açık Olmak
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı ve Takım Ruhu
 • Saygınlık, Dürüstlük, Güvenilirlik, Şeffaflık
 • Hastanemiz Misyon ve Vizyonuna Uygun Hareket Etmek