Medistanbul Hastanesi

Doç.Dr.ALPER ŞEN

Doç.Dr Alper Şen

Kulak Burun Boğaz

ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi:

09.00 - 17.00

Salı:

09.00 - 17.00

Çarşamba:

09.00 - 17.00

Perşembe:

09.00 - 17.00

Cuma:

09.00 - 17.00

Cumartesi:

09.00 - 14.00

İLGİ ALANLARI

Rinoplasti (Burun Estetiği)

Çocukluk Çağı İşitme Kayıpları

Kolear Implantasyon

Orta Kulak Hastalıkları

Timpanoplasti

Mastoidektomi

Sinüs Hastalıklar

Endoskopik Sinüs Cerrahisi

Adenotonsiller Hastalıkları

 • Genel Bilgiler
 • Yayınlar
 • Üyelikler
Genel Bilgiler

Doğum Tarihi/ Doğum Yeri: 03.03.1978 / ANTAKYA-HATAY

Email: alpersen@medistanbulhastanesi.com

Bölümü: Kulak Burun ve Boğaz

Eğitimi:

 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi:

 • Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi(KBB)

Çalıştığı Kurumlar:

 • Hatay Altınözü
 • Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi
 • Şanlıurfa Özel Şanmed Hastenesi
 • Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yayınlar

Bilimsel Yayınlar:

 1. I.Karakaya, A.Coşkun, B.Ağaoğlu, P.İşeri, M.İnanır, H.Canatay: “Psychiatirc approach in the treatment of reflex smpathetic dystrophy in an adolescent girl: a case report” The Turkish Journal of Pediatrics, 2006;48: 369-372.
 2. D.Özdamar, N.Baykara, H.Canatay, M.Solak, K.Toker: “Postoperatif Bulantı Kusmanın Önlenmesinde Ondansetron-Deksametazon Kombinasyonunun Ondansetron ve Deksametazon ile Karşılaştırılması” Türk Anesth Rean Dergisi, 2006; 34(1):35-42.
 3. Y.Gürkan, H.Canatay, N Baykara, M Solak, K Toker: “Hasta kontrollü epidural analjezide bupivakain- fentanil ile bupivakain- morfinin karşılaştırılması” Ağrı Dergisi, 17-2 2005.
 4. D.Özdamar, H.Canatay, M.Keser, N.Baykara, M.Solak, K.Toker: “Azot protoksite alternative bir ajan remifentanil” C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 26(3):136-140, 2004.
 5. K.Toker, A.S.Yılmaz, Y.Gürkan, N.Baykara, H.Canatay, D.Özdamar, T.Ş.Yıldız: “Sezeryan Ameliyatlarında Anestezi Uygulaması, 5 Yıllık Retrospektif Değerlendirme” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, Cilt 31, sayı 1, 2003.
 6. Y.Gürkan, H.Canatay, A.Agacdiken, E.Ural, K.Toker: “Effects of halothane and sevoflurane on QT dispersion in paediatric patients” Pediatric Anesthesia, Volume 13, Issue 3, Page 223-227, March 2003.
 7. Y.Gürkan, L.Kılıçkan, H.Canatay, S.Müezzinoğlu, K.Toker: “Artroskopik Diz Cerrahisinde Farklı Anestezi Yöntemlerinin Karşılaştırılması” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, Cilt 30, sayı 9, 2002.
 8. T.Şahin, L.Kılıçkan, H.Canatay, N.Baykara: “Sevofloran’ın Neden Olduğu Postoperatif Titremeye Klonidinin Etkisi” Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, Cilt 30, sayı 5, 2002.
 9. E.Aydemir, L.Kılıçkan, N.Baykara, D.Özdamar, H.Canatay, K.Toker: “Sıçanlarda uygulanan intratekal tramadolün analjezik ve nörohistopatolojik etkileri” Ağrı Dergisi, Cilt 14: No:2; 48-54, 2002.
 10. Y.Gürkan, H.Canatay, A.Toprak, E.Ural, K.Toker: “Carbon monoxide poisoninig- a cause of incrased QT dispersion” Acta Anaesthesiologica Scandinavica, Volume 46, No 2: 180-183, 2002.
 11. H.Canatay, N.Baykan: “Total Intravenöz Anestezi (TIVA) amacı ile intrakranial cerrahi sırasında kullanılan propofolün serum kolesterol ve trigliserid düzeylerine etkisi” Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 2000.
 12. H.Canatay, K.Toker, H.Algan: “Role of continuous backround infusion in the patient-controlled analgesia for postoperative pain relief” British Journal of Anaesthesia, Volume 76, No:2, June 1996.
 13. H.Canatay, K.Toker, H.Algan, S.Barlas: “Patient controlled analgesia for postoperative pain relief: A comparative study of morphine and fentanyl” British Journal of Anaesthesia, Volume 74, No:1, June 1995.
 14. H.Canatay, K.Toker, H.Algan, S.Barlas: “Postoperatif Ağrı Tedavisinde Hasta Kontrollü Analjezi: Morfi ve Fentanilin Etkilerinin Karşılaştırılması” Ağrı Dergisi, C:7, S:4, 1995.
 15. M.Erenus, Ö.Leylek, H.Canatay, M.A.Akman, Y.Göğüş, “Single dose intravenous ondansetron in the prophylaxis of postoperative nausea and vomiting” Marmara Medical Journal, Volume 7, No:1, January 1994.
 16. K.Toker, H.Canatay: “Arterial blood gas analysis: The affects of storage, time delay and type of syringe” Monduzzı Editore, 7th European Congress On Intensive Care Medicine; 915-919; 1994.

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • ALPER ŞEN, ÖZDAMAR KADİR, ‘’Which Graft Should Be Used For The Pediatric Transcanal Endoscopic Tympanoplasty? AComperative Clinical Study.’’ International Journal Of Pediatric Otorhinolaryngology, Vol.121, June 2019, Pages 76-80.
 • K Özdamar, A Şen, ‘’The effect of age on ossiculoplasty results: A retrospective evaluation of 60 cases.’’ Auris Nasus Larynx, 2020
 • A Şen, K Özdamar, ‘’Endoscopic tympanoplasty with limited tympanomeatal flap elevation in pediatric cases: comparison of anatomic and audiological results of grafts’’ European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 2019.
 • K Özdamar, A Sen. ,’’Comparison of temporal muscle fascia and tragal cartilage perichondrium in endoscopic type 1 tympanoplasty with limited elevation of tympanomeatal flap’’. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 2020.
 • K Özdamar, A Sen, ‘’Comparison of the anatomical and functional success of fascia and perichondrium grafts in transcanal endoscopic type 1 tympanoplasty’’- Journal of Otolaryngology, 2019
 • ÖZDAMAR KADİR, ALPER ŞEN, KOYUNCU İSMAİL, ’’The Use Of The Thiol-Disulfide Homeostasis As An Indicator Of Oxidative Stress In Pediatric Adenoid Hypertrophy Patients.’’ Sanamed 2019, DOI: http://dx.doi.org/10.24125/sanamed.v14i1.292.
 • ÖZDAMAR KADİR, ALPER ŞEN, GÖNEL ATAMAN, ‘’Assesment Of Oxidative Stress In Parients With Sudden Hearing Loss: A Non-randomized Prosective Clinical Study. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2019, https://doi.org/10.1007/s12070-019-01623-z

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 • Tükrük Bezi Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Sonuçlarının Postoperatif Histopatolojik Sonuçlarla Karşılaştırılması ve Histopatolojik Çeşitlilik; Şen A., Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, S149.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Allerjik Rinit, Kronik Süpüratif Otitis Media İçin Bir Risk Faktörü Müdür? Vaka-Kontrol Çalışması; Şen A., Türk Rinoloji-6. Ulusal Otoloji-Nörootoloji-2. Ulusal Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, OS-025.
 • Bebeklik Dönemi Pasif Sigara İçiciliği Allerjik Rinit Riskini Arttırır mı? Şen A., Güler Y., 14. Türk Rinoloji-6. Ulusal Otoloji-Nörootoloji-2. Ulusal Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, OS-020.
Üyelikler

Üyelikler:

İstanbul Tabip Odası