Dr.Öğr.Üyesi Fatih ARSLANOĞLU

Dr.Öğr.Üyesi Fatih ARSLANOĞLU

Ortopedi ve Travmatoloji
Telefon: 0 850 474 47 47 Çağrı Merkezi ile hemen randevunuzu alın
E-Posta: fatiharslanoglu@medistanbulhastanesi.com
Yabancı Dil: İngilizce

Doğum Tarihi/ Doğum Yeri: 1986 / Bursa

E-mail: fatiharslanoglu@medistanbulhastanesi.com

Bölümü: Ortopedi ve Travmatoloji

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitimi:

 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

 

Uzmanlık Eğitimi:

 • S. Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Çalıştığı Kurumlar:

 • Gaziosmanpaşa 7. Nolu ASM
 • S. Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Diyarbakır Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi
 • Medipol Mega Üniversite Hastanesi
 • Özel Başarı Hastanesi

 

Tıbbi İlgi Alanları:

 • El ve Mikrocerrahi
 • Ayak – Ayak Bileği Cerrahisi
 • Spor Cerrahisi
 • Artroskopi
 • Diz ve Kalça Kireçlenmeleri
 • Kıkırdak Problemleri
 • Çocuk Cerrahisi
 • Deformite Cerrahisi
 • Omurga Cerrahisi

 

 

 

 

Bilimsel Yayınlar:

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 2. Özkul B. , Saygılı M. , Çetinkaya E. , Arslanoğlu F. , Bayhan İ. , Demir B. , Tekin Angular deformity development after the distal tibial physeal fractures. Acta Orthopædica Belgica, Vol. 82 – 4 – 2016 (Özgün Araştırma Makalesi) (SCI-Expanded)
 3. Aydın C. , Aykut S. , Öztürk K. , Arslanoğlu F, Kılınç C., Kocaer N. Long-term efficiency of extracorporeal shockwave therapy on lateral epicondylitis. Acta Orthop. Belg., 2017, 83, 438-444 (Özgün Araştırma Makalesi) (SCI-Expanded)
 4. Karahan N, Özdemir G, Kolukisa D, Duman S, Arslanoğlu F, Çetin M. Can Collagenase Be Used in the Treatment of Adhesive Capsulitis? Med Princ Pract. 2019 Sep 4. doi: 10.1159/000503086.
 5. Hakyemez, Ö. S., Arslanoğlu, F., Birinci, M., Çaçan, M. A., & Kara, A. (2019). Acute Carpal Tunnel Syndrome Secondary to Amyloidosis. Case Reports in Orthopedics, 2019.
 6. Aykut, S., Yapıcı, F., Öztürk, K., Baydar, M., Şencan, A., & Arslanoğlu, F. (2018). A Commonly Encountered Fracture at Hand Surgery Clinics: Fracture of the Thumb Metacarpal Base. JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN MEDICINE-JAREM, 8(2), 63-66.
 7. Güler, Y., Birinci, M., Hakyemez, Ö. S., Buyukdogan, K., Çaçan, M. A., Arslanoglu, F., & Mermerkaya, M. U. (2020). Achilles tendonsplitting approach and double-row suture anchor repair for Haglund syndrome. Foot and Ankle Surgery.
 8. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler ve vaka sunumları
 9. Aykut S, Aydın C, Öztürk K., Arslanoğlu F, Kılınç C., Extracorporeal Shock Wave Therapy in Dupuytren’s Disease. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, Cilt: 5x, Say›: x, 2017 / The Medical Bulletin of Sisli Etfal Hospital, Volume: 5x, Number x, 2017 (Özgün Araştırma Makalesi) (Ulusal Hakemli)
 10. Aykut S., Yapıcı F. , ÖztürkK K., Baydar M. , Şencan A. , Arslanoğlu F.

El Cerrahisi Kliniklerinde Sık Görülen Bir Kırık: Başparmak Metakarp Taban Kırıkları. Journal of Academic Research in Medicine DOI: 10.5152/jarem.2017.1589 (Özgün Araştırma Makalesi) (uluslarası indeksli).

 1. Özcan, Ç., Arslanoğlu, F., Aykut, S., & Öztürk, K. (2020). Effect of Ulnar Styloid Fixation on Functional and Radilogical Outcomes After Distal Radius Fractures. Hand and Microsurgery, 9(1), 13-19.
 2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 3. Distal tibiada epifizyoliz sonrası geçirilmiş cerrahilerin ayak bileği deformitesi gelişimi

üzerine etkisi Barış Özkul1, Kubilay Beng1 , Fatih Arslanoğlu1 , İsmet Yalkın Çamurcu2 ,

Yavuz Selim Kabukçuoğlu 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü Bildiriler

 1. Radius alt uç kırıklarına eşlik eden ulnar stiloid kırıklarında tespit yapılanlar ile

yapılmayanların sonuçlarının karşılaştırılması Serkan Aykut1 , Fatih Arslanoğlu2 , 24. Ulusal

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü Bildiriler

 1. Dupuytren erken evre hastalarında ESWT etkili midir? Serkan Aykut1 , Canan Gönen

Aydın2 , Kahraman Öztürk1 , Fatih Arslanoğlu3 , Deniz Bilen4 24. Ulusal Türk Ortopedi ve

Travmatoloji Kongresi Sözlü Bildiriler

 1. Lateral epikondilitte ekstrakorporeal şok dalga tedavisinin uzun dönem etkinliği Canan

Gönen Aydın1 , Serkan Aykut2 , Kahraman Öztürk2 , Fatih Arslanoğlu3 , Nurdan Kocaer3 24.

Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Poster Bildiriler

 1. Falanks kırıklarında açık redüksiyon ve internal fiksasyon sonuçlarımız Fatih Arslanoğlu1 ,

Serkan Aykut2 , Kahraman Öztürk2 , Çağrı Özcan1 , Serkan Akçay1 24. Ulusal Türk Ortopedi

ve Travmatoloji Kongresi Poster Bildiriler

 1. Kalça ekleminin artrozuna bağlı gelişen kontraktürün bilateral total kalça protezi ile

düzeltilmesi Akif Albayrak, Fatih Arslanoğlu, Necati Emirhan, Yunus Atıcı, Deniz Kargın,

Mehmet Bülent Balioğlu, Mehmet Temel Tacal 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji

Kongresi Poster Bildiriler

 1. Nadir sendromlarda skolyoz Fatih Arslanoğlu , Mehmet Bülent Balioğlu, Yunus Atıcı, Akif

Albayrak, Deniz Kargın S.B. Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve

Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 24. Ulusal Türk Ortopedi ve

Travmatoloji Kongresi Poster Bildiriler

8.Açık redüksiyon ve internal fiksasyon ile tespit edilen distal humerus AO tip C eklem içi

kırıklarının fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi Mehmet Baydar1 , Kahraman Öztürk1

, Serkanakçay1 , Fatih Arslanoğlu2 , Ömer Faruk Kümbüloğlu1 , Erdem Özden3 24. Ulusal

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Poster Bildiriler

9.El cerrahisi kliniklerinde sık görülen bir kırık: Başparmak metakarp bazisi Serkan Aykut*1 ,

Furkan Yapıcı2 , Kahraman Öztürk1 , Mehmet Baydar1 , Ayşe Şencan1 , Fatih Arslanoğlu1

 1. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Sözlü Bildiriler

10.İleri varus gonartrozlarında uygulanan total diz artroplastisinin ipsilateral kalça ekleminin

koronal plandaki rotasyonu üzerine olan etkisi Şükrü Sarper Gürsu*(a), Engin Çetinkaya(a),

Peter Verdonk(b) Akif Albayrak(a), Fatih Arslanoğlu(a) 26. Ulusal Türk Ortopedi ve

Travmatoloji Kongresi Sözlü Bildiriler

11.Tam kat rotator manşet yırtıklarında artroskopik çift sıra tamirlerin fonksiyonel sonuçları

Raşit Özcafer*(a), Engin Çetinkaya(a), Murat Gül(a), Osman Lapçin(a), Fatih Arslanoğlu(a),

Yavuz Arıkan(a) 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Poster Bildiriler

12.Konservatif tedavi edilen mallet kırığı olgularında deplasman miktarı ve kırık yüzeyi

oranının işlevsel sonuçlara etkisi Ayşe Şencan, Mehmet Baydar, Fatih Arslanoğlu, Serkan

Aykut, Kahraman Öztürk 14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi Sözlü Bildiri

13.Çocukluk çağı epifiz kırıklarının değerlendirilmesi Mehmet Ali Uysal, Serkan Akçay, Fatih

Arslanoğlu, Ayşe Şencan, Kahraman Öztürk 14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi

Kongresi Sözlü Bildiri

14.Radius alt uç kırıkları cerrahisi ile birlikte yapılan ulnar stiloid kırıkları tespitinin sonuca

katkısı var mıdır? Serkan Aykut1 , Fatih Arslanoğlu , Mehmet Baydar1 , Mehmet Ali Uysal1 ,

Kahraman Öztürk114. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi Sözlü Bildiri

15.Radius Distal Kırığı Olan Hastalarda Kırık Hatları Ve Parçalanma Bölgelerinin

Haritalanması Abdulhamit Mısır, Kahraman Öztürk, Fatih Arslanoğlu, İ. Avşin Öztürk,

Mehmet Baydar 15. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, sözlü bildiri

16.Radius Distal Uç Eklem İçi Kırıklarında Volar Kilitli Plak İle Tedavi Sonuçlarımız Fatih

Arslanoğlu, Kahraman Öztürk, Hanifi Üçpunar, Serkan Aykut, Osman Orman, Mehmet Baydar

 1. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, sözlü bildiri

17.Nadir Görülen İzole Akromiyon Kırığı Fatih Arslanoğlu1 , Kahraman Öztürk2 , Osman

Orman2 , Mehmet Baydar2 , İ. Avşin Öztürk2 , Serkan Aykut 15. Ulusal El ve Üst Ekstremite

Cerrahisi Kongresi, poster bildiri

18.Ön Çapraz Bağ Rüptürü Tanılı Hastaların Ardışık Çekilen MR Görüntülerinde Eşlik Eden

Lezyonların Progresyonunun Değerlendirilmesi Fatih Arslanoğlu, Serda Duman, İsmet Yalkın

Çamurcu, Hanifi Üçpunar, Hakan Sofu, Anıl Ersoy “KemikEklem2017” Kongresi sözlü bildiri

19.Femur Boyun Kırığı Geçiren Genç Hastalarda Postoperatif Hiperbarik Oksijen Tedavisinin

Femur Başı Avasküler Nekrozu Riskini Azaltıcı Etkisi Serda Duman, Fatih Arslanoğlu, Hakan Sofu, İsmet Yalkın Çamurcu, Hanifi Uçpunar, Vedat Şahin “KemikEklem2017” Kongresi sözlü bildiri

Ulusal/Uluslararası yazılan kitap ve dergi bölümleri

 1. Ortopedik Aciller: Acil Tıp Hekimi İçin Uzman Yaklaşımı (2020) Omurga Acilleri,

İstanbul Medikal Yayıncılık ISBN: 978- 605-7607-51-5

 1. TOTBİD dergisi (2020; 19:86-865) Avasküler nekrozda radyolojik değerlendirme
 2. Tıp Fakültesi Dönem 5 Ortopedi ve Travmatoloji (2020) – Kopan Uzvun Taşınması,

Fatih Arslanoğlu, İstanbul Tıp Kitabevleri ISBN:78-605-7607-5.

 1. Tıp Fakültesi Dönem 5 Ortopedi ve Travmatoloji (2020) –Üst Ekstremite Kırıkları,

Fatih Arslanoğlu, İstanbul Tıp Kitabevleri ISBN:78-605-7607-5.

 

Üyelikler:

 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
UZMANLARIMIZA SORUN