Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ferda KARTUFAN

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ferda KARTUFAN

Anestezi ve Reanimasyon
Telefon: 0 850 474 47 47 Çağrı Merkezi ile hemen randevunuzu alın
E-Posta: ferdakartufan@medistanbulhastanesi.com
Yabancı Dil: İngilizce, Almanca

Doğum Tarihi/ Doğum Yeri: 27.02.1981 / İstanbul

E-mail: ferdakartufan@medistanbulhastanesi.com

Bölümü: Anestezi ve Reanimasyon

Yabancı Dil: 

 • İngilizce
 • Almanca

 

Eğitimi:  

 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

 

Uzmanlık Eğitimi:   

 • İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Rotasyonu

 

Çalıştığı Kurumlar:

 • Kütahya Gediz Devlet Hastanesi
 • İstanbul Hospital
 • Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi
 • İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi

 

Tıbbi İlgi Alanları:

 • Kardiyovasküler Anestezi
 • Transplant Anestezisi
 • Rejyonel Anestezi

 

 

Bilimsel Yayınlar:

Uzmanlık Tezi:

Kartufan F.F., Karaoğlu K. Kardiyak Cerrahi Sonrası Mortalite; BNP,EuroSCORE ve SOFA Skoru Kıyaslaması. GKDA Derg 2018:24(3):111-117
doi: 10.5222/GKDAD.2018.06978

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 • Hatemi A.C., Ulusoy R.E., Gürsoy M., Tongut A., Canikoğlu M., Kaya A., Ay N. P., Enar R., Sözer F.F., Karaoğlu K., Kansız E. Myocardial protection with simultaneous antegrade/vein graft cardioplegia compared to antegrade cardioplegia alone in elective coronary artery bypass grafting patients; Balkan Med J 2011; 28: 75-79

 

      Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Kızılcık N., Kartufan F. Neck Circumference and Mallampati Test a Predictor for Management Difficult Airway in Obese Patients: A Retrospective Observational Study.
  IJSR 2019:8(1):1150-1153 doi: 10.21275/ART20194160
 • Kara A.K., Kartufan F.F., Sanioglu S., Öntaş H., Yerebakan H. A Novel and Low-Cost Modified Sternal Closure Technique in Open Heart Surgery (Yerebakan Technique). Biomed J Sci &Tech Res 2018; 9(2) BJSRT.MS.ID.001785 doi:10.26717/BJSTR.2018.09.001785
 • Kara A.K., Kartufan F.F. Superior Septal Approach for Mitral Valve Surgery Incase of Better Left Arterial Exposure. Biomed J Sci &Tech Res 2018; 9(5) BJSRT.MS.ID.001867 doi:10.26717/BJSTR.2018.09.001867,
 • Paltacı İ., Diner G., Kartufan F.F. ; Giant Ovarian Cyst That May Be Confused With Mesentery Cyst; J Med Cases. 2014;5(6):326-328
 • Koçak C, Zengin A, Girgin İ, Kartufan FF, Metineren MH. Myxoglobulosis in the appendix. Turk J Surg. 2015;33(4):308-310. Published 2015 Jul 14. doi:10.5152/UCD.2015.3030
 • Kartufan FF, Karatay E, Kızılcık N, Köner Ö. The ‘Cross-Legged Foetal Sitting Neuraxial Position’: Is it Beneficial?-A Prospective Randomised Clinical Trial Via Ultrasonography. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2020;48(5):371-378. doi:10.5152/TJAR.2019.41017
 • Kartufan FF, Kara KA. Intraoperatively Taken and Used Autologous Blood Transfusion; A Cost-Effective and Beneficial Way of Blood Transfusion in Cardiac Surgery:

A Retrospective Clinical Trial. J Ann Eu Med 2019; DOI: 10.4328/AEMED.152.

      Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler       

 • Şilek H., Kartufan F.F. Kateter Ablasyonu Uygulaması Sonrası Geçici Kortikal Körlük,Sözlü Sunum ( ID:87), 2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Istanbul, Turkey, June 2019
 • Kartufan F.F., Karatay E., Kızılcık N. Pediatrik Kranial MR Görüntülemede Premedikasyon Eşliğinde Anestezi Daha Avantajlıdır, Sözlü Sunum (6S-1), Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslararası Katılımlı 28. Yıl Yıllık Toplantısı, Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi , Istanbul, Turkey, Şubat 2019
 • Kartufan FF, Kara KA. Intraoperatively Taken and Used Autologous Blood Transfusion; A Cost-Effective and Beneficial Way of Blood Transfusion in Cardiac Surgery:A Retrospective Clinical Trial.Sözlü Sunum ( ID:283), 15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, March 2019
 • Koçer Yazıcı M.G., Kartufan F.F., Kızılcık N. Complications Caused by Hysteroscopy and Irrigation Fluids; Can It Be Prevented Early? Sözlü Sunum ( OV-073), 6th Annual Congress of Middle East Society for Gynecological Endoscopy (MESGE) in conjunction with the 8th Annual Congress of Turkish Society for Gynecological Endoscopy (TSGE), Antalya, Turkey, March 2019
 • Kartufan F.F., Karatay E., Kızılcık N., Köner Ö. “The Anatolian Sitting Neuroaxial Technique”: Is It Beneficial? A Prospective Randomised Clinical Trial via Ultrasonography. Sözlü Sunum( S-38), 3. Uluslararası Koru Gebelik Doğum Loğusalık Kongresi, Bolu, Türkiye, Şubat 2019

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Ferda Kartufan ; Erişkin Hastalarda Elektif, Non-Kardiyotorasik Cerrahi Öncesi Anestezi Değerlendirmesi ve Hazırlık , Güncel Anesteziyoloji ve Ağrı Çalışmaları II, Eylül 2019

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1) Küçükardalı, Y , Terekeci̇, M , Yalçın, A , Nurmuhammedov, R , Pata, C , Temür, S , Kartufan, F , Şi̇lek, H , Yaltırık, N , Altunok, E . (2019). Survival outcomes of percutaneous endoscopic gastrostomy, comparison of cerebrovascular event and non-cerebrovascular event in malnourished patients . Journal of Surgery and Medicine , 3 (11) , 796-799 . DOI: 10.28982/josam.581155

2) Özdilek S.S., Kartufan F.F., Sanioğlu S., Öntaş H., Kara K., Yerebakan H. Protection from renal injury with popliteal artery micro-puncture and minimized radiographic cantrast use with critical SFA lesions, low EGFR, and high creatine levels. Eu Clin Anal Med 2019;7(2):20-4
doi:10.4328/ECAM.10001

 

3) Açıkgöz A., Kartufan F.F., Haberal İ., Açıkgöz A., Aykaç B.; Yoğun Bakım Ünitesinde Tansiyon Pnömotoraks Olgusu, GKDA derg.,2015; 21(2): 125-128

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1) Kartufan F.F
., Köner Ö., Menda F.; Vücut Kitle İndeksi 96 kg/m2 olan süper-süper obez hastada anestezi yönetimi: Olgu Sunumu , Poster sunumu, P 041, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, Aralık 2015

2) Kartufan F.F., Karaoğlu K.; Kardiyak Cerrahi Sonrası Mortalite Değerlendirmesinde Beyin Natriüretik Peptid, EuroSCORE ve SOFA Skorunun Kıyaslanması .24. Kış Sempozyumu Sözlü Bildiri-Uludağ,Türkiye, 2-4 Mart 2018

3) Kartufan F.F., Demircan F., Temür S. Kardiyorenal Sendromlu {Ejeksiyon Fraksiyonu < %20} Hastada Renal Transplantasyon Tedavisi; Olgu Sunumu. Sözlü Sunum (S-164) Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, Kasım 2019

4)Kartufan F.F., Kızılcık N. Şaşılık cerrahisi öncesi hidroksizin dihidroklorür okülokardiyak refleks oluşumunu azaltır; gözlemsel klinik araştırma. Sözlü Sunum (S-04) 6. Marmara Pediatri Kongresi , İstanbul, Türkiye, Şubat 2019

5) Günal B.L., Keskin A.Ü., Kartufan F.F., Köner Ö. Development of a Full Face Mask during the COVID-19 Epidemic Spread Period Sözlu sunum(S-70), TıpTekno’20 Medical Technologies Congress , Online , November 2020

Diğer yayınlar

Tez Danışmanlıkları:

 1) Uzmanlık Tezinin Adı:

 “Lateral Dekübit Cenin Ve Oturur Fetal Bağdaş Pozisyonlarının Lomber Vertebral Açıklık Ve Hasta Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi”

Tez yayım tarihi: İstanbul -2019

Tez Sahibi : Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr.Feyza Aksu –Yeditepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Tez Yöneticisi: Prof.Dr.Özge Köner – Dr. Öğr. Üyesi F.Ferda Kartufan

2) Uzmanlık Tezinin Adı:

Pediatrik Hastalarda Damar Yolu Girişiminde Ağrının Azaltılmasında Topikal Kullanılan Lidokain Spreyin Etkisi”

Tez yayım tarihi: İstanbul -2020

Tez Sahibi : Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr.Büşra Çağlar –Yeditepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Tez Yöneticisi: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Berber– Dr. Öğr. Üyesi F.Ferda Kartufan

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 1. Kartufan F., Temür S. ; Sorularla Sepsis , Kritik Durumlarda Klinik Uygulama Rehberi, 2015

Atıflar

1) Atıf yapılan makale:  Hatemi A.C., Ulusoy R.E., Gürsoy M., Tongut A., Canikoğlu M., Kaya A., Ay N. P., Enar R., Sözer F.F., Karaoğlu K., Kansız E. ; Myocardial protection with simultaneous antegrade/vein graft cardioplegia compared to antegrade cardioplegia alone in elective coronary artery bypass grafting patients; Balkan Med J 2011; 28: 75-79)
Atıf Sayısı:3
Atıf Yapan Yayımlar:

a) Sher-I-Murtaza M, Ali Rizvi HM, Raza Baig MA, Hamid W, Zaman H. Myocardial Protection with multiport antegrade cold blood cardioplegia and continuous controlled warm shot through vein grafts during proximal ends anastomosis in conventional coronary artery bypass graft. J Pak Med Assoc. 2016 Jan;66(1):53-8. PMID: 26712182.
b) Sharifi M, Mousavi SR, Rafiei M. Our modified technique of combined antegrade-vein graft cardioplegia infusion versus conventional antegrade method in coronary artery bypass grafting. A randomized clinical trial. Int J Surg. 2018 Jul;55:53-59. doi: 10.1016/j.ijsu.2018.05.019. Epub 2018 May 18. PMID: 29778750.
c) Ali M, Moeen M, Paras I, Hamid W, Khan S, Chaudhary MH. Cardio-Protective Effects of Multiport Antegrade Cold Blood Cardioplegia Versus Antegrade Cold Blood Cardioplegia in Patients With Left Ventricular Systolic Dysfunction Undergoing Conventional Coronary Artery Bypass Grafting. Cureus. 2020;12(9):e10308. Published 2020 Sep 8. doi:10.7759/cureus.10308

2) Atıf yapılan makale:  Koçak C, Zengin A, Girgin İ, Kartufan FF, Metineren MH. Myxoglobulosis in the appendix. Turk J Surg. 2015;33(4):308-310. Published 2015 Jul 14. doi:10.5152/UCD.2015.3030
Atıf Sayısı:3
Atıf Yapan Yayımlar:

a) S.Gosavi, M. (2018). Myxoglobulosis Of The Appendix: A Rare Cause Of Pelvic Pain. Current Educational Research, 1(03).
b) Gandhi V, Rayate N, Pattanshetti S, Gautam P. Pearls in the Appendix – Myxoglobulosis. Ann Colorectal Res. 2020;8(1):37-39. doi:10.30476/ACRR.2020.46611.
c) El Gharradi S. La Mucocele Appendiculare Geante a Propos D’un Cas Avec Revue De La Litterature. Royaume Du Maroc Universite Mohammed V De Rabat Faculte De Medecine Et De Pharmacie, Rabat, Morocco

3) Atıf yapılan makale:  Açıkgöz A., Kartufan F.F., Haberal İ., Açıkgöz A., Aykaç B.; Yoğun Bakım Ünitesinde Tansiyon Pnömotoraks Olgusu, GKDA derg.,2015; 21(2): 125-128
Atıf Sayısı:1
Atıf Yapan Yayımlar:

a) Aydın İ . Acil serviste tüp torakostomi uygulanan hastaların sonuçları. ADYÜ Sağlık Bilimleri Derg. 2020; 6(1): 47-53.
Üyelikler:

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
UZMANLARIMIZA SORUN