Op.Dr.M.Yılmaz SALMAN

Op.Dr.M.Yılmaz SALMAN

Üroloji
Telefon: 0 850 474 47 47 Çağrı Merkezi ile hemen randevunuzu alın
E-Posta: yilmazsalman@medistanbulhastanesi.com
Yabancı Dil: İngilizce

Doğum Tarihi/ Doğum Yeri: 20.03.1978 / Isparta

E-mail: yilmazsalman@medistanbulhastanesi.com

Bölümü: Üroloji

Yabancı Dil:

 • İngilizce

Eğitimi:

 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi:

 • Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Çalıştığı Kurumlar:

 • Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim Arastırma Hastanesi
 • Tirebolu Devlet Hastanesi
 • Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi I. Üroloji Kliniği
 • Florence Nightingale Metropolitan Hastanesi
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD
 • Düzce Boğaziçi Sağlık Ocağı
 • Perpa Polikliniği

 

Tıbbi İlgi Alanları:

 • Ürolojik Taş Hastalıkları
 • Endoüroloji
 • Üroonkoloji
 • Androloji

 

Bilimsel Yayınlar:

1/ Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Effects of Renal Transplantation on Female Sexual Dysfunction: Comparative Study With Hemodialysis and a Control Group. Transplantation Proceedings, 2017; 49, 2099-2104. Fatih Kurtulus, Yilmaz Salman, Adem Fazlioglu, Buket Fazlioglu,
 • Patient’s quality of life following open surgery and percutaneous nephrolithotomy for renal calculi: Short form-36 study. Asian Pac. J. Health Sci., 2017; 4(4):61-64. Yilmaz Salman, Zafer Tandogdu, Adem Fazlioglu, Mete Çek
 • The effect of smoking on spontaneous passage of distal uretheral Stones. BMC Urology 03/2014; 14(1):27 Adem Fazlioglu, Yilmaz Salman, Zafer Tandogdu, Fatih Kurtulus, Serap Bas, Mete Cek
 • Analysis of factors related with bleeding in percutaneous nephrolithotomy using balloon  dilatation  The Canadian Journal of Urology 2010; 17(6): 5343-5348 Fatih Kurtulus, Adem Fazlioglu, Zafer Tandogdu,  Sener Karaca,  Yilmaz Salman,  Mete Cek,

 

2/ Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Radikal prostatektomi yapılan hasta verilerinin partin tabloları ile uyumluluğunun araştırılması. Maltepe tıp Dergisi 2018; 10(1) 11-15. Oğuzhan Parlakkılıç, Egemen Avcı, İnanç Yılmaz, Yılmaz Salman, Fatih Kurtuluş, Mete Çek.
 • Üriner inkontinans,aşırı aktif mesane, ağrılı mesane sendromunun kadın cinsel fonksiyonları üzerine etkisi-Derleme. Türkiye Klinikleri-Üroloji. Kadın Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Özel Sayısı 2015; 8(3) 45-51 Yılmaz Salman, Adem Fazlıoğlu
 • Prostatın Sarkomatoid Diferansiyasyon Gösteren Primer Transiyonel Hücreli Karninomu: Olgu Sunumu. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 1:34-36 Fatih Kurtuluş, Şener Karaca, Yılmaz Salman, Adem Fazlıoğlu, Zafer Tandoğdu, Mete Çek
 • Tam Üretral Kopma ile Birlikte Olan Korpus Kavernozum Laserasyonu (Penil Fraktür): Olgu Sunumu.Yeni Üroloji Dergisi 2008, 4 (3): 155-157Fatih Kurtuluş, Zafer Tandoğdu , Adem Fazlıoğlu, Muammer Aydın, Yılmaz Salman, Mete Çek

 

 

3/ Uluslararası Kongre Bildirileri

 • A study of risk factors that influence bleeding in percutaneous nephrolithotomy. Annual AUA Congress, 25-30 April 2009 Chicago – Poster PresentationFatih Kurtulus, Adem Fazlıoğlu, Zafer Tandogdu, Sener Karaca., Yılmaz Salman, Mete Cek.
 • A study of risk factors that influence bleeding in percutaneous nephrolithotomy. 24nd Annual EAU Congress, 17-21 March 2009 Stockholm – Oral PresentationFatih Kurtuluş, Adem Fazlıoğlu, Zafer Tandogdu, Sener Karaca., Yılmaz Salman, Mete Çek
 • Percutaneous nephrolithotripsy for patients with previous open renal surgery 22nd Annual EAU Congress, Berlin, 21-24 March 2007– Poster Presentation Fatih Kurtuluş, Zafer Tandoğdu, Adem Fazlıoğlu, Oğuzhan Parlakkılıç, Yılmaz Salman, Mete Çek
 • Pneumatic Lithotripsy for upper ureteral calculi with rigid ureteroscope eULISBON Portugal 2007, 5th eULIS Symposium, 12th European Symposium on Urolithiasis – Poster Presentation. Muammer Aydın, Fatih Kurtuluş, Zafer Tandoğdu, Yılmaz Salman, Şener Karaca, Mete Çek

 

 

4/ Yurtiçi Kongre Bildirileri:

 • Böbrek Transplantasyonunun kadın cinsel işlev bozukluğuna etkileri: Hemodiyaliz ve kontrol grubu ile karşılaştırmalı çalışma. 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Kasım 2018, Antalya. Sözlü sunum Fatih Osman Kurtuluş, Yılmaz Salman, Adem Fazlıoğlu, Buket Fazlıoğlu
 • Böbrek Alt Pol Orta Boy Taşların Tedavisinde Şok Dalga Tedavisi, Retrograd İntrarenal Cerrahi ve Mikro Perkütan Nefrolitotominin Karşılaştırılması. 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi, Kasım 2018, Antalya. Sözlü sunum Göksel Bayar, Yılmaz Salman
 • Sigaranın distal üreteral taşlarda spontan taş pasajına olan etkisi. 21. Türk Üroloji Kongresi, Kasım 2008, Antalya.  Poster Sunumu  Adem Fazlıoğlu, Yılmaz Salman, Zafer Tandoğdu, Serap Baş, Fatih Kurtuluş, Mete Çek
 • Cerrahi ve medikal kastrasyonun penis erektil dokusu üzerine etkisi: Ultrastrüktürel Çalışma. 20. Türk Üroloji Kongresi, Kasım 2008, Antalya. Sözlü Sunum.Fatih Kurtuluş, Egemen Avcı, Adem Fazlıoğlu, Muammer Aydın, Yılmaz Salman, Mete Çek
 • Acil Laparotomi Yapılan Vakalardaki Ürogenital Yaralanma Bulguları. 20.Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Kasım/2008. Poster Sunumu Adem Fazlıoğlu, Yılmaz Salman, Muammer Aydın, Fatih Kurtuluş, Zafer Tandoğdu, Mete Çek
 • Ksantogranülomatöz Pyelonefrit: 5 Olgunun Sonuçları. 4. Ulusal Genitoüriner Enfeksiyon Sempozyumu, Gaziantep, 2007 – Poster Sunumu.  Zafer Tandoğdu, Fatih Kurtuluş, Adem Fazlıoğlu, Yılmaz Salman, Mete Çek
 • Genitoüriner Tüberküloz. 4. Ulusal Genitoüriner Enfeksiyon Sempozyumu, Gaziantep, 2007 – Poster Sunumu  Yılmaz Salman, Fatih Kurtuluş, Adem Fazlıoğlu, Zafer Tandoğdu, Mete Çek

 

Üyelikler:

 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Türk Üroloji Derneği
UZMANLARIMIZA SORUN