Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon, genellikle elektromanyetik (EM) ve termo-mekanik yöntemlerle manipülasyon, masaj, egzersiz, radyasyon vb. dahil olmak üzere fiziksel yollarla insan yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra hastalığın teşhisi, tedavisi ve önlenmesi ile ilgilidir. Bu fiziksel yaklaşımların etkili olduğu düşünülür çünkü canlı vücutta hücreler ve dokular, yerçekimine bağlı basınç kuvvetlerinden hareket kuvvetlerine, moleküler etkileşimlerden kaynaklanan EM kuvvetlerine kadar çeşitli kökenlere sahip kuvvetlere ve streslere maruz kalırlar. EM alanları içinde bu kuvvetlerin ve streslerin hücresel davranışlarını değiştirmesi muhtemeldir ve bunların evrimsel ve sinerjik özellikleri, insan vücudunun fizyolojik davranışlarını da etkileyebilir. Uygun şekilde kullanıldığında, bu teknikler ve enerjileri, uygulayıcının herhangi bir özel uygulamadaki etkileşim süreçlerinin mekanizmalarını iyi anlaması koşuluyla, tıpta terapötik amaçlar için manipüle edilebilir ve kullanılabilir. Canlı organizmaların iyi organize edilmiş yapılara, aktif olarak kontrol edilen eylemlere ve tepkilere, EM alanlarına aşırı duyarlılığa ve hassas bir şekilde dengelenmiş mekanik eylemlere ve ayrıca şaşırtıcı sinyal yükseltme işlevlerine sahip olması, biyolojik dünyada sadece karmaşıklığa ve çeşitliliğe neden olmakla kalmayabilir. aynı zamanda gelecekteki insanların yaşam kalitesini iyileştirmek için tıpta teknik yenilikler için fırsatlar yaratır.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümümüzde tedavi edilen ve rehabilitasyonu gerçekleştirilen başlıca hastalıklar:

 

Ortopedik Kas – İskelet Sistemi Hastalıkları

 • Eklem Hastalıkları
 • Boyun, sırt, bel sorunları
 • Omuz, dirsek, el bileği, el ve parmak eklem sorunları
 • Kalça, diz, ayak bileği, ayak ve parmak sorunları
 • Kemik Hastalıkları
 • Kas, tendon, digamet ve fasya yırtılması ve yaralanmaları

Sinir Sistemi Hastalıkları

 • Beyin Felçleri
 • Omurilik Felçleri
 • Sinir veya Sinir kökü lezyonları
 • Kas Hastalıkları
 • Diğer ( Parkinson Hastalığı, Multipl Skleroz, Vertigo, Duruş ve postür bozuklukları, Yürüme ve denge bozuklukları, Ağrılı kas krampları, Kas tonusu bozuklukları, Huzursuz bacak sendromu)

Romatizmal Hastalıkları

 • İltihabi Romatizmal Hastalıklar (Romatoid artrit, Ankilozan spondilit gibi)
 • Dejeneratif Romatizmal Hastalıklar (Bel, boyun, diz kireçlenmesi gibi)
 • Yumuşak Doku Romatizmaları (Miyozit – miyalji, tenisçi dirseği gibi)

Kronik Ağrılı Durumlar ve Ağrı Tedavisi

 • Nevraljiler
 • Algonörodistrofi
 • Nöropatik ağrı

Sıcak tedavisi

Yüzeyel ısıtıcılar olarak hotpackler, ısıtıcı yastıklar ve parafin uygulanabilir. Hotpack silikat jel ile dolu kumaş torbadır. Silikat jeli su çekerek 60-70°C ye kadar ısıtıldıktan sonra bir havluya sarılarak 20ila 30 dakika ısısını kaybetmeden uygulanabilir. Uygulama alanına göre 1-4 cm’lik doku derinliğinde 1,1-3.3°C’lık ısı artışı sağlayabilirler.

Sıcak tedavisi;

 • Kan akımını artırır.
 • Sinir iletim hızını artırır.
 • Tendon ve kollajenin uzama kabiliyetini artırır
 • Eklem sertliğini azaltır.
 • Genel relaksasyon sağlar.
 • Ağrıyı azaltır.

 

Hidroterapi

Bir motorla sağlanan su hareketi ile hidrostatik basınç, suyun viskozitesi ve kaldırma kuvvetinden faydalanılırken aynı zamanda sıcak suyun ısıtıcı etkisi ile egzersiz için uygun hidroterapi ortamı oluşturulur. Whirlpool banyoları ödem tedavisi ve egzersiz için kullanılmaktadır.

Soğuk tedavisi

Soğuk tedavisinde coldpack uygulanır. Soğuk tedavisi: ödemi, ağrıyı, kas tonusunu azaltır ve kas spazmını çözer.

Ultrason ile tedavi

Cilt ve cilt altı yağ dokusundan çok, derin dokularda (kas, tendon, ligament ve kemikte) ısınmaya yol açan bir yöntemdir. Ultrason yüksek frekanslı ses dalgasıdır. Doku tarafından emilen ses dalgası ısı enerjisine dönüşür ve kas- kemik gibi derin dokuları ısıtmada kullanılır.

Ultrasonun dokulardaki sıvının hareketini sağlayan mikro masaj etkisi de vardır; ödemli dokularda bu etkiden yararlanılır, yara iyileşmesini hızlandırılır.

Lazer ile tedavi

Fizik tedavide düşük yoğunluklu, ısıtıcı etkisi olmayan laser kullanılır. Dolaşımı, biyolojik aktiviteyi artırır, hücreler arası ilişkiyi düzenler, kollajen sentezini artırır ve doku iyileşmesini hızlandırır. FTR düşük yoğunluklu lazerin temel olarak iki kullanım amacı vardır: Akupunktur benzeri etki gösteren stimülasyon tedavisi ve özellikle tenisçi dirseği, topuk dikeninde kullanılan bölgesel ağrılı sendromlarda bölgesel ışınlamadır.

Aralıklı pnömatik kompresyon tedavisi

Aralıklı basınç uygulayarak toplardamarlar ve lenf damarlarındaki sıvının kol veya bacaktan kalbe doğru pompalanmasını sağlar. Kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olur. Ödem ve lenfödem tedavisinde uygulanır.

Elektrik stimülasyonu

TENS deri üzerine yerleştirilen yüzeyel elektrotlar aracılığıyla uygulanan ağrı kesici elektrik akımıdır. Elektrik akımlarıyla ağrının omurilik seviyesinde iletimini baskılar.

FTR alanında elektrik akımlarının kullanım amaçları:

 • Ağrıyı azaltmak
 • Sağlıklı kası güçlendirmek
 • Zayıf kası güçlendirmek
 • Kas spazmını çözmek
 • Ödem tedavisi

Devamlı Pasif Hareket Cihazı (Continuous Passive Motion – CPM)

CPM cihazı, sıklıkla diz cerrahisi sonrasında ortopedik rehabilitasyon programında eklem kıkırdağının beslenmesini artırmak, eklem hareketini sağlamak ve efüzyonu önlemek için kullanılır.

Traksiyon

Traksiyon, çekme kuvvetiyle yumuşak dokuları germeye ve eklem yüzeyleri ve kemik yapıları birbirinden ayırmaya yarayan bir tekniktir. Manuel, mekanik, motorize veya hidrolik olabilir.

Traksiyonun omurgadaki etkileri:

 • Omurlar arasındaki aralığı genişletir.
 • Omurga çevresindeki kasların gerilmesini ve kas spazmının çözülmesini sağlar.
 • Omurgadaki arka eklem aralıklarını genişletir.
 • Disk basıncını azaltır.

Traksiyon disk hernisi (fıtık) tedavisinde kullanılır. Ciddi kemik erimesi, kireçlenmeye bağlı çok seviyeli bel fıtığı, omurgada stabilite kaybı, omurgada kırık, ciddi omurilik basısı, enfeksiyon ve tümör varlığında uygulanmaz.

Masaj

Ortez uygulamaları

Vücudu desteklemek, düzeltmek, hareketini engellemek ve fonksiyonel hareket sağlamak amacıyla kullanılan cihazlara ortez denir. Ortez ekibini FTR uzmanı, ortez- protez teknisyeni, fizyoterapist ve hasta oluşturur. FTR alanında boyun- bel korseleri, el bileği atelleri ve yürüme ortezleri sıklıkla reçete edilen ortezlerdir. Yürüme ortezlerinin amacı, hastanın ayağa kaldırılması ve normale en yakın şekilde yürümesinin sağlanmasıdır.

Biofeedback

Biyofeedback vücudun fizyolojik fonksiyonlarını öğrenerek kontrol etmektir. Elektronik cihazlarla işitsel ve görsel sinyaller göndererek kişiye fiziksel fonksiyonlarla ilgili bilgi veren ve kişinin bu bilgileri kullanarak fonksiyonlarının farkında olmasını ve değiştirebilmesini sağlayan bir yöntemdir.

Biyofeedback egzersiz tedavisine yardımcı bir uygulamadır. Rehabilitasyon programının bir parçası olarak kullanılan denge biyofeedback cihazıyla hastalar denge ve duruşu düzeltmeye ve iyileştirmeye yönelik çalıştırılırlar.

 

Hastanemizde Yapılan Üst Ve Alt Sindirim Sistemine Ait Tanısal İşlemler:

Gastroskopi

Endoskop adı verilen ince, uzun, yumuşak, bükülebilen ve ucunda ışıklı bir kamera sistemi bulunan bir alet yardımıyla yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağının incelenmesine olanak sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.

Kolonoskopi

Endoskop adı verilen ince, uzun, yumuşak, bükülebilen ve ucunda ışıklı bir kamera sistemi bulunan bir alet yardımıyla kalın bağırsakların ve ince bağırsakların son kısmının (Terminal Ileum) incelenmesine olanak sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.

Duodenoskopi

Duodenoskop adı verilen yumuşak, bükülebilen ve ucunda ışıklı bir kamera sistemi bulunan ve safra yollarını değerlendirmeye yarayan görüntülme yöntemidir.

Hastanemizde yapılan Üst ve Alt Sindirim sistemine ait tedavi edici işlemler:

 • Özofagus(yemek borusu) darlıklarına stent koyma
 • Özofagus darlıklarını balon ile genişletme
 • Özofagus varislerine bant ligasyonu (portal hipertansiyon-karaciğer sirozu tanılarında)
 • Kanayan özofagus varislerine ve özofagus ülserlerine skleroterapi
 • Özofagustan yabancı cisim çıkarma
 • Mide ve oniki parmak bağırsağı ülser kanamalarına skleroterapi
 • Mide ve oniki parmak bağırsağı ülser kanamalarına klip atılması
 • Mide ve oniki parmak bağırsağı ülser kanamalarına elektrokoagülasyon (heater probe)
 • Mideden yabancı cisim çıkarılması
 • Mide çıkış (pylor) darlıklarının balon ile genişletilmesi
 • Mideye beslenme tüpü yerleştirilmesi (perkütan endoskopik gastrostomi-PEG)
 • İnce bağırsaklara beslenme tüpü yerleştirilmesi (perkütan endoskopik jejunostomi-PEJ)
 • Nazojejunal beslenme tüpü takılması
 • Mide poliplerinin çıkarılması (gastrik polipektomi)
 • Kolon darlıklarının dilatasyonu ve stent yerleştirilmesi
 • Kolon poliplerinin çıkarılması (kolonoskopik polipektomi)
 • Mukozektomiler

Karaciğer ve Safra Yolları Hastalıklarına Ait Tanısal ve Tedavi Edici İşlemler

 • Biliyer (safra yolları) taş ekstraksiyonu (çıkarılması)
 • Biliyer darlıkların balon ile genişletilmesi
 • Biliyer darlıklara stent konulması
 • Karaciğer biyopsisi
 • Abdominal parasentez

 

Tanı ve Tedavi Alanları

Medistanbul Hastanesi Fizik Tedavi Bölümünde, aşağıdaki alt dallarda tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

 •  Bel, Boyun ve Sırt Ağrıları
 •  Bel ve Boyun Fıtıkları
 •  Doğumsal veya Edinsel Eklem ve Kemik Bozuklukları
 •  Düz Tabanlık ve Ayak Problemleri
 •  Engelli Bireyler
 •  Estetik Operasyonlar Sonrası Rehabilitasyon
 •  Fibromiyalji
 •  Parkinson
 •  Pediatrik Rehabilitasyon
 •  Postür Analizi
 •  Romatizmal Hastalıklar
 •  Skolyoz ve Omurga Eğrilikleri
 •  Spor Yaralanmaları
 •  Geriatrik Rehabilitasyon
 •  Hamilelikte Egzersiz
 •  İnflamatuvar Eklem Hastalıkları
 •  İnme, Beyin Hasarı ve Omurilik Yaralanmaları
 •  Kardiyak Rehabilitasyon
 •  Kas Hastalıkları
 •  Kemik Erimesi
 •  Kırık / Çıkık Sonrası Eklem Sertlikleri ve Dolaşım Bozuklukları
 •  Kireçlenme
 •  Menisküs, Bağ Yaralanmaları
 •  Nörolojik ve Nöromuskulaer Hastalıkların Rehabilitasyonu
 •  Ortopedik Rehabilitasyon ve Spor Yaralanmaları
 •  Osteoporoz
 •  Yanık Sonrası Rehabilitasyon
 •  Yumuşak Doku Romatizmaları
 •  Yüz Felci ve Sinir Yaralanmaları
UZMANLARIMIZA SORUN