Genel Cerrahi

Genel Cerrahi

Medistanbul Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü; güçlü akademik ve uzman kadrosuyla, kanser başta olmak üzere ve kanser dışı tüm hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik tecrübe ve bilgi birikimi, bilimselliği akılcı bir yaklaşımla ileri teknoloji ile birleştiren donanımı ve altyapısı, hastaya özel yenilikçi ileri tekniklerin kullanıldığı cerrahi seçenekleri ile dünya standartlarında hizmet olanaklarına sahiptir.

 

Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır. Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, Radyoloji/Girişimsel Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

 

Genel Cerrahi’nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının var oluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.

 

Genel Cerrahi Bölümü hangi hastalıklara bakar?

Tiroid bezi hastalıkları (guatr, hipertiroidi)

Meme kanseri ve memenin iyi huylu hastalıkları

Yemek borusu (özofagus) kanseri – Özofagusun iyi huylu hastalıkları

Mide kanseri – Mide ve oniki parmak bağırsağı (duodenum) ülserlerinin çeşitli sorunları

İnce bağırsağın cerrahi hastalıkları, bağırsak tıkanmaları

Kolon – rektum tümörleri, iltihabi hastalıkları

Anorektal hastalıklar (tümörler, hemoroid, anal fissür, fistül)

Karaciğerin iyi ve kötü huylu tümörleri, kistleri

Tıkanma sarılıkları

Safra kesesi ve yolları – Safra kesesi taşları ve tümörleri

Pankreas kist ve tümörleri

Akut ve kronik pankreatitler

Dalağın cerrahi hastalıkları

Karın duvarı ve kasık fıtıkları, ameliyat sonrası oluşan fıtıklar

Çeşitli yumuşak doku enfeksiyonları

Tanı ve Tedavi Alanları

Medistanbul Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde, aşağıdaki alt dallarda tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

 •  Obezite Cerrahisi
 •  Meme Cerrahisi
 •  Endokrin Cerrahisi
 •  Sindirim Sistemi Cerrahisi
 • Karaciğer, Safra Yolları ve Pankreas Cerrahis (Hepatopankreatobilier Cerrahi)
 •  Apandisit
 •  Fıtık Cerrahisi
 •  Guatr
 •  Hemoroid
 •  Kıl Dönmesi
 •  Perianal Fistül
 •  Safra Kesesi Taşı
 •  Kistler
 •  Karaciğer Sirozu
 •  Kolon Kanseri
 •  Mide Kanseri
 •  Özofagus ve Yemek Borusu Kanseri
 •  Pankreas Kanseri
 •  Rektum Kanseri
 •  Safra Kesesi Kanseri
 •  Yumuşak Doku Kanserleri
UZMANLARIMIZA SORUN