İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Medistanbul Hastanesinde yenilikçi yaklaşımla sağlık hizmeti sunarken en değerli sermayesinin insan olduğu noktasından hareketle insan kaynakları politikamızın temelini oluşturduk. Medistanbul Hastanesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü olarak; doktor ve personel işe alım süreçleri, personel özlük hakları ve ücret yönetimi, sürekli eğitim programları ve organizasyonel gelişim, kariyer planlama ve ödüllendirme, etkin performans yönetimi başlıklarında görevlendirilmiş, her biri alanında işinin uzmanı olan bir İnsan Kaynakları ekibine sahibiz. İşe alım süreçlerinde adayların iş için gereken yetkinlikler ve teknik gereksinimlerine uygun özellikler taşımasının yanında; yeniliklere, öğrenmeye ve gelişime açık, çok yönlü, insan ilişkilerinde başarılı ve insiyatif sahibi olmaları konusundaki özelliklere dikkat edilmektedir. Tüm kademelerdeki çalışan profillerimizde “hasta memnuniyeti” odaklı adayları değerlendirmeye aldığımız bir bir sistemle hizmet vermekteyiz. Her şeyden önce çalışanlarımızda hasta memnuniyetini sistemin merkezin kabul eden, yaptığı işe gönülden bağlı, empati yeteneği ve iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına yatkın, yetkinlik ve inisiyatif alma konularında etkili adaylara potansiyel çalışan listemiz içerisinde yer verilmektedir.