Kulak Burun Boğaz

Kulak Burun Boğaz

Kulak Burun Boğaz Bölümü (otorinolaringoloji) (KBB), tüm yaş gruplarında dış kulak, orta kulak, kulak zarı, burun, boğaz, ses teller, yemek borusunun (yutak) üst bölümü ve yüz sinirleriyle ilgili hastalıkların ve iç kulakla beyin arasında yer alan patolojilerin tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp alanıdır.

Burun boşluğu (nazal kavite) ve sinüs sorunları, alerji, adenoid, bademcik, koku alma problemleri, burundan nefes alma güçlükleri, kulak ve/veya iç kulaktan kaynaklanan duyma ve denge bozuklukları, enfeksiyonlar, ses telleri ve larinks hastalıkları, konuşma ve ses sorunlarının bir kısmı, yemek borusunun üst kısmına ait sorunlar, yutma ve nefes alma sorunları, bölgenin onkolojik hastalıkları KBB uzmanlık alanında değerlendirilmektedir.

 

Kulak Cerrahisi

Kulak kepçesinin tümörlerinin tedavisi Kepçe kulak deformitesi tedavisi Kulak zarı perforasyonlarının (yırtıkların) tedavisi : Miringoplasti Kulakta sıvı birikmesinin tedavisinde ventilasyon tüpü uygulaması Kronik orta kulak iltihaplarının ve iltihabın neden olduğu işitme kayıplarının tedavisi : Mastoidektomi, timpanoplasti Orta kulak kemikçiklerinin kireçlenmesine bağlı işitme kayıplarının tedavisi : Timpanoplasti, Stapedektomi Doğumsal işitme kayıplarında Koklear İmplantasyon

 

Burun ve Sinüs (Rinoloji) Hastalıkları Cerrahisi

Koanal atrezi açılması Septum deviasyonları tedavisi : Septoplasti Burun içi konkaların küçültülmesi Nazal poliplerin tedavisi: Polipektomi Kronik sinüzit cerrahi tedavisi : Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Burun ve sinüslerin tümörlerinin tedavisi: Medial, parsiyel,total maksillektomi

 • Burun ve paranazal sinüslerin her türlü doğumsal, infeksiyöz, gelişimsel ve tümöral hastalıklarını kapsar.
 • Septum deviasyonu (burun eğriliği)
 • Konka (burun eti) büyümesi
 • Burun allerjisi
 • Sinüzitler
 • Burun ve sinüslerden kaynaklanan tümörler

Burun eğriliği ve burun eti büyümesi son teknikler ve radyofrekans gibi son teknolojiler kullanılarak tedavi edilmektedir. Sinüzitlerin tedavisinde endoskopik sinus cerrahisi tekniği uygulanmaktadır.

 

Ağız, Boğaz Hastalıkları Cerrahisi

Kronik bademcik iltihapları, geniz eti büyüklüğü tedavisi Tonsillektomi , Adenoidektomi Dudaklar ve ağız boşluğundaki iyi ve kötü huylu tümörlerin cerrahisi Dil kanserleri cerrahi tedavisi , Glossektomi Uyku Apnesi tedavisinde : Palatoplasti, Uvulopalatofaringoplasti (UPPP), Dil kökü Radyofrekans uygulaması, Tirohyoid süspansiyon

Gırtlak Hastalıkları

Ses tellerinin hastalıkları Vokal kord nodülleri, polipleri, kistleri tedavisinde Mikrolaringoskopi ile müdahale Ses tellerinin kanserlerinde Kordektomi, Parsiyel Larenjektomi İleri evre gırtlak kanserleri cerrahi tedavisi Total Larenjektomi Gırtlak ve nefes borusu darlıklarında Laringoplasti, Trakeoplasti, Trakeal Rezeksiyon,

Ses tellerinden kaynaklanan veya onların hareketini kısıtlayan hastalıklar ses kısıklığına yol açar. Ses telleri ve fonksiyonları endoskopik muayeneler ile değerlendirmekte ve cerrahi ihtiyacı olan vakalar mikroskop altında ve gerekli durumlarda lazer kullanılarak tedavi edilmektedir.

Tükürük Bezleri Hastalıkları ve Cerrahisi

Tükürük bezleri büyük (majör) ve küçük (minör) bezler olarak iki gruptan oluşur. Her iki tarafta kulak ön ve altında yer alan parotis tükürük bezleri, çene altı tükürük bezleri ve dil altı tükürük bezleri majör tükürük bezleridir. Ağız içinde, dudak ve damakta çok sayıda küçük (minör) tükürük bezi mevcuttur. Tükürük bezlerinin görevi ağzı nemlendiren, mikroplara karşı dezenfektan etki yapan ve sindirime yardımcı enzim adı verilen proteinleri içeren tükürük salgısını üretmektir. Majör ve minör bezlerden günde 0,5 ila 1,5 litre arasında tükürük salgısı üretilerek ağız içine boşaltılmaktadır.

Çene ve Yüz Kemiklerinin Kırıklarının Tedavisi

Travma sonrası gelişen burun, çene, elmacık kemiği gibi yüz kemiklerinin kırıkları ve hava yolu zedelenmeleri önemli KBB durumlarıdır. Bu kırıklar açık ya da kapalı teknik kullanılarak ve gerektiğinde mikroplak-vidalar kullanılarak tedavi edilmektedir.

Çocukluk Çağı Kulak Burun Boğaz Hastalıklarının Tedavisi

Çocukluk çağında görülen nefes almada güçlük, horlama, sık tekrarlayan enfeksiyonlar, işitme bozuklukları, alerjilerin tedavileri, hastanemizdeki çocuk hastalıkları bölümü ile koordinasyon içerisinde yürütülmektedir. Ameliyat endikasyonu konulan hastalarımızın (geniz eti, bademcik, kulak nezlesi) ameliyatları gerçekleştirilmektedir.

Çocuk ve Erişkinlerde İşitme Bozuklukları ve Kulak Hastalıkları Tanı Ve Tedavisi

Tanısı konan, işitme bozukluğu olan hastaların tedavisi ve rehabilitasyonu planlanmaktadır. Son yıllarda alanımızdaki önemli bir gelişme olan ‘Koklear İmplant’ (Biyonik Kulak) uygulaması yanında, kulak zarı deliklerinin tamiri (timpanoplasti),kronik orta kulak iltihaplarının temizlenmesi ( mastoidektomi) kulak kemikçiklerinin yerine protez uygulamaları (stapez cerrahisi, ossiküloplasti) ve diğer tüm kulak cerrahileri uygulanmaktadır.

Baş Boyun Tümörleri

Baş ve boyun bölgesinden kaynaklanan her türlü iyi ve kötü huylu tümörleri kapsamaktadır.

 • Dudak
 • Dil Bademcik
 • Gırtlak
 • Yemek borusu
 • Tiroid Boyun
 • Tükürük bezleri

Baş boyun tümörlerine de diğer tüm tümörler gibi multidisipliner yaklaşmak gereklidir. Hastalar medikal onkolog, radyasyon onkoloğu,ve radyoloji uzmanları ile birlikte değerlendirildikten sonra tedavileri planlanmaktadır. Cerrahi tedavide, ilgili bölgenin tedavisiyle birlikte boyun metastazı olan veya olma ihtimali olan durumlarda Boyun Diseksiyonları da etkili bir şekilde yapılmalıdır. Hastanemizde bu konuda deneyimli bir ekip görev yapmaktadır.

Horlama

Horlama ve uyku apnesi (uykuda nefesin durması) insanların yaşam kalitesini ve sağlığını ciddi olarak bozan hastalıklardır. Pek çok faktörün tetiklediği bu durumları bir bütün olarak ele almak önemlidir. Hastalar polisomnografi (uyku testi) ile değerlendirilmekte, uygun vakalarda hava yolu darlığını düzeltmek amacı ile burun, damak veya çeneye cerrahi müdahaleler uygulanabilmektedir.

Alerjik Rinit

Bağışıklık sistemini uyaran ve alerjiye neden olan maddelere alerjen denilir. Bağışıklık sistemi, vücuda giren alerjen ile ilk karşılaştığında hiçbir klinik bulgu ortaya çıkmaz, çünkü henüz bu maddeye karşı özel antikorlar (IgE) üretilmemiştir. İlk temasta bu özel antikorlar üretilir, ancak ikinci temasta bağışıklık sistemi tepki verir ve böylece alerji belirtileri ortaya çıkar.

Dış Kulak Yolu Enfeksiyonları

Dış kulak yolu (dky) erişkinlerde yaklaşık 2,5 cm uzunluğundadır. Dış 1/3 bölümü kıkırdak, iç 2/3 bölümü kemik yapıdadır. Kıkırdak bölümün cildi kıllar ve kıl keseleri, yağ ve salgı bezleri içerir. Bezlerin salgısı ve dökülen epitel hücreleri birleşerek serümen denilen koruyucu salgıyı oluşturur. Serümen’in dış kulak yolunda (dky) koruyucu bir görevi vardır, içinde bulundurduğu maddelerle enfeksiyona karşı koruyucu bir bariyer oluşturur.

Sinüzit

Sinüsler burun etrafında bulunan hava boşluklarıdır. Bulundukları yere göre isimlendirilirler ( frontal, maksiller, etmoid, sfenoid ). Sinüsler özel kanallar aracılığı ile burun boşluklarına açılırlar.İçleri hava ile doludur. Burun boşlukları ve sinüsler aynı özellikteki örtücü tabaka (mukoza) ile bir bütün olarak kaplanmışlardır. Bu tabaka sürekli olarak temizleyici bir salgı yapar ve bu salgı tabakanın üzerindeki titrek tüyler aracılığı ile sinüslerin kendilerine ait kanallarından burun boşluğuna boşaltılır.

Kulak Çınlaması (TİNNİTUS)

Tinnitus dış akustik uyaran olmaksızın kulaklarda ya da kafada sesin algılanması şeklinde tanımlanmaktadır. “zil çalması ” anlamına gelen Latince “tinnire” kelimesinden köken almaktadır. Bu ses hasta tarafından çok farklı karakterlerde tarif edilebilir ancak sesin karakteri ne olursa olsun çınlama olarak adlandırılmaktadır. Bir hastalık olmaktan öte bir semptom olarak değerlendirilen tinnitusun bireylerin yaşam kalitesinin düşmesine neden olmasının yanında bir çok ruhsal soruna zemin hazırladığı düşünülmektedir.

Baş Dönmesi (VERTİGO)

Baş dönmesi diğer bir adıyla vertigo, denge kaybı ve sersemlik hissi olarak tanımlanır. Bu durum özellikle hareket ederken ya da eğilip, kalkarken hızlı hareket etmeye bağlı durumlarda sıklıkla ortaya çıkabilir. Hareket etme, eğilme, yürüme hatta dinlenirken bile kişi sallanma, sersemleme veya baş dönmesi (vertigo) yaşayabilir. Baş dönmesi (vertigo) denge hissinizi değiştirir ve düşme riskinizi artırabilir.

Odyometri Nedir?

Odyometri; İşitmenin ölçülmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesini sağlayan işitme testine verilen isimdir.

Tanı ve Tedavi Alanları

Medistanbul Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Bölümünde, aşağıdaki alt dallarda tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

 •  Bademcik ve Geniz Eti Hastalıkları
 •  Burun ve Sinüs Hastalıkları
 •  Uyku Apnesi ve Horlama
 •  Baş - Boyun Kanserleri
 •  Ses Bozuklukları
 •  Kulak Hastalıkları ve Cerrahisi
 •  Baş Dönmesi ve Denge Bozuklukları
 •  Kronik Sinüzit
 •  Koku Alma Bozuklukları
 •  Konuşma ve Ses Hastalıkları,
 •  Burun Alerjileri
 •  Burun ve Kulak Estetiği
 •  İşitme Kayıpları
 •  Yutma Problemleri
 •  Burun Kanamaları
 •  Göz Yaşı Bezi Tıkanıklıkları
UZMANLARIMIZA SORUN