Medistanbul Hastanesi

Performans Değerlendirme

Medistanbul Hastanesi’nde Performans Değerlendirme Sistemimiz öncelikle; tüm pozisyonlar için ayrı ayrı olacak şekilde yetkinlik bazlı hazırlanmaktadır.

Bunu yaparken;

1- Temel Yetkinlik Kriterleri

2- Yönetsel Yetkinlik Kriterleri

3- Mesleki Yetkinlik Kriterleri

 olmak üzere 3 ayrı başlık altında kategorize edilerek incelenmekle birlikte, havuzdaki çalışanlarımıza yılda en az 1 defa uygulanmaktadır

Performans Değerlendirme Sistemimizin işleyişindeki asıl amaç;

Kurumsal hedeflere ulaşılması için başarı kriterlerinin tanımlanması,
Motivasyon elementlerinin belirlenmesi,
Düzenli ödüllendirme sisteminin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması,
Belirli periyotlarda eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının analizinin yapılması, süreçlerinin değerlendirilmesi
Kariyer planlaması.

KARİYER YÖNETİMİ

Çalışan motivasyonu artırarak iş streslerini azaltmak, ekip ruhunu oluşturacak iletişimi güçlendirmek ve aidiyet hissini oluşturmak için planladığımız sosyal organizasyonların öneminin bilincindeyiz. Bu sebeple çalışanlarımızı belirli periyotlarla bir araya getirdiğimiz motivasyonlarını arttırmaya yönelik sosyal etkinlikler düzenlemeye maksimum düzeyde önem veriyoruz.
Çalışanlarımızın iş başlangıcı ve sonrasında rutin olarak sağlık durumunu kontrol eden, ani rahatsızlıklarında müdahalede bulunan “İş Yeri Hemşiremiz” ve “İş Yeri Hekimimiz” görev yapmaktadır.