Medistanbul Hastanesi

Refakatçi Politikası

Medistanbul Hastanemizin refakatçi politikasının temelini; hem hastalarımızın ve hem de refakatçilerimizin güvenliği ve sağlığı oluşturmaktadır. Bu bağlamda refakatçi politikamızı oluşturan temel kuralları şu şekilde sıralayabiliriz:

• Her hastamıza eşlik edecek refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
• Hastanın bir refakatçiye ihtiyacı olup olmadığı hastanın doktorunun uygun gördüğü karar doğrultusunda belirlenmektedir.
• Hastaya eşlik edecek refakatçi, hastanenin çizdiği sınırlar ve tüm kurallara uyma sorumluluğunu da kabul etmiş bulunmaktadır.
• Refakatçi, hastanın hekimi ve hasta bakım hizmetlerinin izin verdiği ölçüde hasta bakımına yardım etmeyi kabul eder.
• Hasta ve refakatçilerinin, hastane binası içerisinde tüm tütün ve tütün mamüllerinin (sigara, puro, v.b.) içilmesine kesinlikle izin verilmemektedir.
• Refakat kuralları; bölüm, klinik, birim ve hastalık bazında değişkenlik gösterebilmektedir.
• Genel refakatçi kurallarımız hasta / hastalığa özel ve pandemi sürecinde farklılık gösterebilmektedir.

Genel refakatçi politikamız içinde farklılaşabilecek tüm kurallara uyulması gerekliliği
unutulmamalıdır.