Medistanbul Hastanesi

Genel Cerrahi

Medistanbul Hastanemizin Genel Cerrahi Bölümü; güçlü akademik ve uzman kadrosuyla, kanser başta olmak üzere ve kanser dışı tüm hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik tecrübe ve bilgi birikimi, bilimselliği akılcı bir yaklaşımla ileri teknoloji ile birleştiren donanımı ve altyapısı, hastaya özel yenilikçi ileri tekniklerin kullanıldığı cerrahi seçenekleri ile dünya standartlarında hizmet olanaklarına sahiptir.

Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile işbirliği içinde ve eş güdümlü olarak çalışmaktadır. Genel Cerrahi hastalarının büyük bölümünü çeşitli tipte kanser vakaları oluşturur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve sonraki tedavi aşamalarının planlanmasında Gastroenteroloji, Radyoloji/Girişimsel Radyoloji, Patoloji, Medikal ve Radyasyon Onkolojisi ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

Genel Cerrahi’nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastalarda sıklıkla çoklu organ sistemi yaralanmalarının var oluşu nedeniyle Ortopedi, Nöroşirurji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri ile birlikte hareket edilmektedir. Özellikle şiddetli çoklu organ yaralanmalarında, tüm bu tıp dallarının eşgüdümünü Genel Cerrahi Bölümü üstlenmektedir.

Genel Cerrahi birimi, çeşitli cerrahi prosedürlerle ilgilenerek iç organların, karın boşluğunun, cilt ve yumuşak dokuların hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve cerrahi müdahalelerini gerçekleştirir. Aynı zamanda travma, yaralanma ve acil durumlarda da hizmet verir.

Abdominal Cerrahi: Karın boşluğundaki organlara yönelik cerrahi müdahaleleri içerir. Apandisit, safra kesesi ameliyatları, bağırsak tıkanıklıkları ve diğer karın içi sorunların tedavisi bu kapsamda yer alır.

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi: Tiroid ve paratiroid bezleri ile ilgili sorunların teşhis ve tedavisi, genel cerrahi birimi tarafından gerçekleştirilir. Tiroid nodülleri, tiroid kanseri ve paratiroid bez hastalıkları bu konulara örnektir.

Kolon ve Rektum Cerrahisi: Bağırsakların cerrahi müdahalelerini içerir. Kolorektal kanser ameliyatları, divertikül hastalığı, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi durumların tedavisi bu birimde gerçekleştirilir.

Meme Cerrahisi: Meme kanseri tanısı alan hastalara yönelik cerrahi müdahaleleri içerir. Meme koruyucu cerrahi, mastektomi ve rekonstrüktif cerrahi gibi prosedürler genel cerrahi birimi tarafından uygulanabilir.

Yara Bakımı ve Cerrahi Yara Onarımları: Genel Cerrahi birimi, yaralanmalar, kesikler, yanıklar ve diğer cilt yaralarının cerrahi onarımlarını gerçekleştirir. Yara bakımı ve enfeksiyon kontrolü önemli bir odak noktasıdır.

Herni Cerrahisi: Karın içinde veya dışında meydana gelen hernilerin cerrahi tedavisini içerir. İnguinal herni, fıtık ve diğer herni tiplerinin onarımları genel cerrahi birimi tarafından gerçekleştirilebilir.

Acil Cerrahi Müdahaleler: Genel Cerrahi birimi, acil durumlarda hızlı ve etkili cerrahi müdahalelerde bulunur. Travma, iç kanama, apandisit gibi acil cerrahi gerektiren durumlar bu birimde ele alınır.

Onkolojik Cerrahi: Kanser hastalarının cerrahi tedavilerini içerir. Tümör çıkartma ameliyatları, lenf düğümü diseksiyonu ve diğer onkolojik cerrahi müdahaleler genel cerrahi birimi tarafından gerçekleştirilebilir.

Tanı ve Tedavi Alanları

Medistanbul Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde, aşağıdaki alt dallarda tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

-Tiroid bezi hastalıkları (guatr, hipertiroidi)

-Meme kanseri ve memenin iyi huylu hastalıkları

-Yemek borusu (özofagus) kanseri – Özofagusun iyi huylu hastalıkları

-Mide kanseri – Mide ve oniki parmak bağırsağı (duodenum) ülserlerinin çeşitli sorunları

-İnce bağırsağın cerrahi hastalıkları, bağırsak tıkanmaları

-Kolon – rektum tümörleri, iltihabi hastalıkları

-Anorektal hastalıklar (tümörler, hemoroid, anal fissür, fistül)

-Karaciğerin iyi ve kötü huylu tümörleri, kistleri

-Tıkanma sarılıkları

-Safra kesesi ve yolları – Safra kesesi taşları ve tümörleri

-Pankreas kist ve tümörleri

-Akut ve kronik pankreatitler

-Dalağın cerrahi hastalıkları

-Karın duvarı ve kasık fıtıkları, ameliyat sonrası oluşan fıtıklar

-Çeşitli yumuşak doku enfeksiyonları

Diğer Birimlerimiz

Genel cerrahi Bölümü Doktorlarımız