Medistanbul Hastanesi

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları birimi, solunum sistemi ile ilgili hastalıkların tanısı, tedavisi ve yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir tıp dalıdır. Solunum sistemi, akciğerler, bronşlar, solunum kasları ve göğüs boşluğunu içerir.

Solunum Sistemi Teşhisi ve Görüntüleme: Göğüs Hastalıkları uzmanları, solunum sistemi hastalıklarının tanısı için çeşitli görüntüleme yöntemleri (akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi) ve solunum testleri kullanır.

Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH): Astım ve KOAH gibi kronik solunum hastalıklarının tanısı, tedavisi ve yönetimi konusunda uzmanlık sağlanır. İlaç tedavisi, solunum egzersizleri ve tedavi planlarının oluşturulması bu kapsamda yer alır.

Akciğer Enfeksiyonları: Pnömoni, bronşit, akciğer absesi gibi enfeksiyonlar göğüs hastalıkları uzmanları tarafından tanı ve tedavi edilir. Antibiyotik tedavileri ve destekleyici önlemler uygulanır.

Solunum Yetmezliği ve Solunum Destek Tedavileri: Göğüs Hastalıkları birimi, solunum yetmezliği durumlarında tedavi planları oluşturur ve gerekirse solunum destek cihazları kullanımını yönetir.

Akciğer Kanseri Tanısı ve Tedavisi: Akciğer kanseri teşhisi ve tedavisi, göğüs hastalıkları uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Cerrahi müdahaleler, kemoterapi, radyoterapi ve hedefe yönelik tedaviler bu konuda kullanılan yöntemler arasındadır.

Uyku Apnesi ve Solunum Bozuklukları: Uyku apnesi ve diğer uyku sırasında solunum bozukluklarının teşhisi ve tedavisi konusunda uzmanlık sağlanır. CPAP ve bilevel positive airway pressure (BiPAP) gibi cihazlar kullanılarak solunum düzeni desteklenir.

Tüberküloz ve Diğer Hava Yolu Enfeksiyonları: Göğüs Hastalıkları birimi, tüberküloz gibi hava yolu enfeksiyonlarının tanısı ve tedavisi konusunda uzmanlık sağlar.

Pleural Hastalıklar ve Göğüs Cerrahisi: Plevra hastalıkları (plevral efüzyon, plevral fibrozis) ve diğer göğüs cerrahisi gerektiren durumlar göğüs hastalıkları uzmanları tarafından yönetilir. Torasentez ve diğer cerrahi müdahaleler bu kapsamda yer alır.

Göğüs Ağrısı ve Solunumla İlgili Semptomlar: Göğüs ağrısı, nefes darlığı, öksürük gibi semptomların nedenlerinin tanısı ve tedavisi göğüs hastalıkları uzmanları tarafından gerçekleştirilir.

Tanı ve Tedavi Alanları

Medistanbul Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünde, aşağıdaki alt dallarda tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

-Alerji

-Astım

-KOAH

-Akciğer kanseri

-Solunum yolu enfeksiyonları

-Tüberküloz

-Pulmoner emboli

-Akciğer zarı hastalıkları

Diğer Birimlerimiz

GÖĞÜS HASTALIKLARI Bölümü Doktorlarımız