Medistanbul Hastanesi

Kardiyoloji

Kardiyoloji birimi, kalp ve damar sistemi ile ilgili hastalıkların teşhisi, tedavisi ve önlenmesi konularında uzmanlaşmış bir tıp dalıdır. Kalp sağlığı, genel sağlığın kilit bir unsuru olduğu için kardiyoloji büyük önem taşır.

Kardiyak Muayene ve Tanı: Kardiyoloji birimi, hastaları muayene ederek kalp sağlığını değerlendirir ve çeşitli tanısal testlerle (EKG, ekokardiyografi, stres testi) kalp fonksiyonlarını inceler.

Koroner Arter Hastalıkları: Kardiyoloji uzmanları, koroner arter hastalıkları gibi damar tıkanıklıkları üzerine odaklanır. Anjiyografi, koroner anjiyoplasti ve stent uygulamaları gibi müdahalelerle damar tıkanıklıklarını açarlar.

Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) Yönetimi: Hipertansiyonun tanısı, izlemi ve tedavisi kardiyoloji birimi tarafından sağlanır. Hipertansiyon kontrolü, kalp-damar sağlığını koruma açısından önemlidir.

Kalp Ritim Bozuklukları (Aritmi): Aritmilerin tanısı ve yönetimi kardiyoloji uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Kalp pili takılması, ablasyon ve antiaritmik ilaçlar bu konuda kullanılan tedavi yöntemlerindendir.

Kalp Yetmezliği Tedavisi: Kardiyoloji birimi, kalp yetmezliği teşhisi konmuş hastalara yönelik tedavi planlarını oluşturur. İlaç tedavileri, kalp transplantasyonu ve mekanik destek cihazları gibi seçenekler değerlendirilir.

Kardiyak Rehabilitasyon ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Kardiyoloji, kalp hastalıkları geçirmiş veya risk altındaki hastalara kardiyak rehabilitasyon programları ve yaşam tarzı değişiklikleri önerir.

Kalp Kapak Hastalıkları: Kardiyoloji uzmanları, kalp kapaklarındaki sorunları değerlendirir ve gerekli durumlarda kapak cerrahisi veya kapak onarımları gerçekleştirir.

Konjenital Kalp Hastalıkları: Doğuştan gelen kalp hastalıkları, kardiyoloji birimi tarafından tanılanır ve çeşitli cerrahi veya medikal müdahalelerle yönetilir.

Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi ve Profilaksi: Kardiyoloji, bireylerin kardiyovasküler riskini değerlendirir ve koruyucu önlemler, ilaç tedavileri ve yaşam tarzı değişiklikleri ile kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yönelik tedavi planları oluşturur.

Tanı ve Tedavi Alanları

Medistanbul Hastanesi Kardiyoloji bölümünde, aşağıdaki alt dallarda tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir.

– Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)

– Hipotansiyon (Düşük Tansiyon)

– Kolesterol

– Çarpıntı

– Kalp Ritim Bozuklukları (Aritmi)

– Metabolik Sendrom

– Kalp Krizi

– Damar Sertliği (Ateroskleroz)

– Kalp Yetmezliği

– Kalp Enfarktüsü

– Kalp Kapak Hastalıkları

– Konjenital Kalp Hastalıkları(Doğuştan Kalp Hastalıkları)

Diğer Birimlerimiz

Kardiyoloji Bölümü Doktorlarımız