Medistanbul Hastanesi

Ziyaretçi Politikası

Medistanbul Hastanemizin ziyaretçi politikasının temelini; hem hastalarımızın ve hem de refakatçilerimizin güvenliği ve sağlığı oluşturmaktadır. Bu bağlamda ziyaretçi politikamızı oluşturan temel kuralları şu şekilde sıralayabiliriz:

Ziyaretçi saatlerimiz her gün 10:00 ile 22:00 saatleri arasındadır.
Pandemi sebebiyle yatan hasta servislerinde ziyaret izini hastane yönetimi ve başhekimlik tarafından belirlenmektedir.
Hastanın sağlığı açısından sakıncalı olabilecek durumlarda ziyaret yapılması hekimin iznine bağlıdır.
Hasta odasında aynı anda 2’den fazla ziyaretçi bulunması, hastanın ve ziyaretçilerin sağlığı açısından sakınca teşkil etmektedir.
Hekim tarafından hasta ve hastalığa özel diyet planlanacağı için, dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmemelidir.
Çocuklarınızın sağlığını korumak amacıyla 12 yaşından küçük çocukların ziyaretçi olarak kabulü uygun bulunmamaktadır.
Hastanın sağlığı açısından, hasta odalarına çiçek kabul edilmemektedir. Hastalarımıza gönderdiğiniz çiçekler lobideki Danışma Birimimiz tarafından kabul edilerek ilgili hasta odasına bilgisi verilmektedir. Hasta veya hasta yakını taburculuk sırasında çiçeklerini Danışma Birimimizden teslim alabilirler.
Hasta ve refakatçilerinin, hastane binası içerisinde tüm tütün ve tütün mamüllerinin (sigara, puro, v.b.) içilmesine kesinlikle izin verilmemektedir.
Ziyaret kuralları; bölüm, klinik, birim ve hastalık bazında değişkenlik gösterebilmektedir.
Genel ziyaret kurallarımız hasta / hastalığa özel ve pandemi sürecinde farklılık gösterebilmektedir.
Genel ziyaretçi politikamız içinde farklılaşabilecek tüm kurallara uyulması gerekliliği unutulmamalıdır.